• K9 DogHealth - Immune boosting, cartilage strengthening products for dogs.

A kutya és az ember kapcsolata

A kutya és az ember kapcsolata

A kutya és az ember kapcsolata 650 366 DogHealth

A találkozás körülményei, a kutya és az ember kapcsolata

Hosszú múltra tekint vissza a kutya és az ember kapcsolata. Akkortájt, amikor az ember kapcsolatot teremtett a kutyával, még korántsem az a pökhendi, “világ ura” volt, mint manapság. mindennap küzdenie kellett létéért. Ha hibázott, sokszor az életével fizetett. Azonban intellektusa révén megkezdődött a kiemelkedése az állatok ösztönvezérelt világából. A szociálisan fejlett, eszközhasználó ember egyre hatékonyabb lett a vadászatok során, és szükségleteit is mind könnyebben kielégítette.

Az életével együtt járó maradékok, hulladékok odavonzották az állatokat. A kutyáink vadon élő őseit is, akik a kidobott csontokban és más hulladékokban számukra értékes és könnyű prédát találtak. Bár biztos, hogy a két lény első kontaktusa nem volt zökkenőmentes és áldozatai is voltak, a kétlábú és négylábú ősök lassan megtanultak egymás mellett élni. Eleinte kerülték a veszélyes helyzeteket és figyeltek, hogy ne keveredjenek egymás érzékeny területeire. Már a kezdetektől a felsőbbrendű kétlábú dominált, azonban a kutya-ősök is okozhattak számukra kellemetlenséget. Mint ahogy arra még napjainkban is van példa, akár a még létező vad kutyák, akár a nyomortelepek környékén élő alkalmi falkák és az ember találkozásakor.

A kutya és az ember kapcsolata

A kutya és az ember kapcsolata

A kutya és az ember kapcsolata

A kutyák eleinte még csak saját érdekeiket védték, ennek azonban már az ember számára is akadt haszna. Viselkedésükkel előre jelezték a veszélyt, jelenlétükkel távol tartották az esetleges betolakodókat. Az ember felismerte a kutyával való kapcsolat előnyeit, így nőtt meg a kutya becsülete és lett, immár az ember érdeke is az együttélés. Egyre több jutott a kutyáknak, sőt sokszor már az is előfordult, hogy a szükséges zsákmány mennyiségébe az ő igényeiket is beleszámolták. Később az őseb már elkísérte patrónusát a portyákra, és kiismerve annak viselkedését, szándékait, maga is segítségére volt a vadászatban. Fejlettebb érzékszervei könnyebbé tették a zsákmány megtalálását, a hajszát, sőt bizonyos vészhelyzetek elhárítását is.

Tudjuk, hogy milyen nagyra tartja napjainkban egy vadász a vizsláját. Így könnyen képet kaphatunk arról, miként tett szert nagy megbecsülésre a kutya természetben élő őseinknél. Innen már gyorsan vezetett az út a további fejleményekhez.

A domináns egyed

A kutya falkarendjében az ember, a “domináns egyed” fokozatosan átvette a vezér szerepét és ezzel az eb bekerült a közvetlen emberi élettérbe.

Ez egy rendkívül fontos pillanat a két lény együttélésében, melynek több vetülete is van.

  • Az első, a már imént is említett falkarend, a hierarchia átrendeződése, azaz az ember lett a kutya vezére, mely a legjelentősebb elem az ember és kutya viszonyában.
  • A második a tudatos szelekció, a leginkább alkalmazkodó egyedek kiválasztása. Ez azért vált szükségszerűvé, mert az ember, immár szorosan együtt élve a kutyával, nem engedhette meg, hogy a számára veszélyt jelentő példányok is bekerülhessenek belső köreibe. Ezek leginkább a domináló, azaz vezér szerepre törő példányok voltak. Az ő kizárásuk a szaporodásból nagy szerepet játszott a hosszútávon kitűnően alakuló kapcsolat elmélyedésében.
  • A harmadik vetület a napjainkban leginkább érzékelhető hatás, a kutya erényeinek kihasználása, az eltérő szempontok szerinti tagozódás. A kutya különböző használati értékei az idők folyamán egyre inkább elkülönültek. Némely ebek a vadászatokra kísérték gazdájukat, mások az otthont, az új falkát védték, megint mások pedig az ember által befogott, majd tenyésztett haszonállatokra felügyeltek.

Hosszú múltra tekint vissza a kutya és az ember kapcsolata, melyet az érdekek találkozása, a kölcsönös segítség indított el. Az idők folyamán ez a kapcsolat sokat változott, de alapjai megmaradtak.

És hogy miért a kutya az egyetlen állat, amely önszántából az ember mellé szegődött, arra talán sose kapunk választ…

Korom Gábor
Our website uses cookie files for certain website functions, security and user experience, which are stored on your computer and are unfortunately necessary for the use of the site. By using the site, you consent to the processing of these cookies.
Informations