• K9 Kutyaegészség - Immunerősítő, porcerősítő termékek kutyáknak.

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános rendelkezések

A K9-Immun Kft. (Székhely: 2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 3.; Cégjegyzékszám: 13-09-150326) tiszteletben tartja a www.kutyaegeszseg.hu honlapot (“Honlap”) látogatók adatvédelemhez való jogát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a K9-Immun Kft. által gyűjtött adatokra és arra, hogyan használja ezen adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról is tájékoztat, hogy mi a teendőd, ha nem járulsz hozzá személyes adataid gyűjtéséhez, kezeléséhez vagy megosztásához (továbbításához) a Honlap látogatása során.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételd meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyél a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmával és ennek ismeretében tudd megadni vagy visszavonni hozzájárulásodat az adatkezeléshez.

Személyes adatok

A K9-Immun Kft. a személyes adataidat (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kizárólag akkor kezeli, ha azokat önkéntesen rendelkezésre bocsátottad. Ha a kért személyes adatokat részünkre megadod, ezzel hozzájárulsz a megadott adatok kizárólag a Te azonosításod és statisztikai adatfeldolgozásod, a Veled való kapcsolattartás (ideértve hírlevél küldését, K9-Immun Kft-vel összefüggő újdonságokról, termékekről, szolgáltatásokról való értesítést, megrendelések teljesítését) céljából történő kezeléséhez. Csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célból feltétlenül szükséges személyes adataidnak önkéntes megadását, és az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulásodat kérjük. Személyes adataidat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célhoz szükséges mértékig és időtartamig kezeljük.

Amennyiben nem járulsz hozzá ahhoz, hogy személyes adataidat gyűjtsük és kezeljük, kérjük, ne bocsáss rendelkezésünkre ilyen adatot. Amennyiben már rendelkezésünkre bocsátottál személyes adatot és azt kívánod, hogy azokat a továbbiakban ne kezeljük és töröljük nyilvántartásainkból, kérjük, írj nekünk az [email protected] e-mail címre.

Az általad rendelkezésre bocsátott információt más forrásból szerzett információval összekapcsolhatjuk, beleértve az olyan adatokat, amelyeket más szervezeteknek juttattál (azzal, hogy azok megoszthatók, illetve továbbíthatók), illetve a nyilvános forrásból beszerezhető adatokat. Ezen információk abban segítenek bennünket, hogy tökéletesebben tervezhessük meg honlapunkat. Ezen cél érdekében az általad szolgáltatott adatokat közreműködőinknek továbbíthatjuk, amelyek az adatokat utasításainknak megfelelően kezelik és védik. Amennyiben a személyes adataidat a fentiektől eltérő harmadik személlyel osztanánk meg, azt megelőzően kérjük ehhez hozzájárulásodat és biztosítjuk személyes adataidnak a nyilvántartásainkból való törlésének lehetőségét is.

Kapcsolt honlapok

A www.kutyaegeszseg.hu honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól. Ezért kérjük, tanulmányozd át a K9-Immun Kft. honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatvédelmi nyilatkozatait. A K9-Immun Kft. nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

Egyéb, személyhez nem köthető adatok automatikus gyűjtése

Bizonyos esetekben egyéb, meghatározott személlyel nem összefüggésbe hozható adatok gyűjtésére is sor kerülhet. Ilyen adat például az általad használt böngésző, vagy az operációs rendszer típusa, annak a honlapnak a domain neve, ahonnan a mi honlapunkra vagy hirdetésünkre kattintottál. Ezeket az adatokat a látogatók igényeinek jobb megértése és így szolgáltatásaink és honlapunk hatékonyságának növelése céljából gyűjtjük.

A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

Amennyiben megtekinted valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra a számítógépeden. Ilyen információ lehet például a “cookie” vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az érdeklődésednek és preferenciáidnak megfelelően testre szabjuk honlapunkat. A legtöbb böngészővel lehetőséged nyílik arra, hogy a cookie-kat töröld a számítógépedről, megakadályozd azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapj, mielőtt a cookie tárolásra kerül a gépeden. Kérjük, szíveskedj böngésződ használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhat honlapunk teljes körű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltened valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítást ahhoz, hogy a K9-Immun Kft. honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhess.

A személyes adatok védelme

A K9-Immun Kft. biztonságosan kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A K9-Immun Kft. a technika állása szerint elvárható módon védi a személyes adataidat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Amennyiben személyes adatot bocsátottál rendelkezésre, azt olyan szervereken tároljuk, amelyet a K9-Immun Kft. megkísérelt megvédeni jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól. A K9-Immun Kft. nem felel azért, ha hackerek jogellenes eszközök igénybevételével jogosulatlanul hozzáférnek az adatokhoz. Adataid megadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a jelen honlapra juttatott adatot Magyarországon kívül is lehet tárolni.

Adatkezelési tájékoztató

A K9-Immun Kft., mint adatkezelő (székhely: 2094 Nagykovácsi, Rákoczi utca 3; cégjegyzékszám: 13-09-150326; adószám: 23524620-2-13; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

A K9-Immun Kft., székhely: 2094 Nagykovácsi, Rákóczi utca 3; cégjegyzékszám: 13-09-150326; adószám: 23524620-2-13; email cím: info(kukac)k9kft.hu; Telefonszám: +36706294936.

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Számlázási név
 • Kapcsolattartó név
 • Cím
 • Szállítási név
 • Szállítási cím
A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatok megadása kötelező.

 

Szolgáltatás igénybevétele A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével automatikusan megszűnik).
Számlázási információk a Számviteli tv. 169. §. (2) alapján a teljesítést követő 8 évig kerülnek tárolásra.
 • Név
 • E-mail cím
A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adat megadása önkéntes.

 

Hírlevelek küldése aktualitásokról, ajánlatokról. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek.

3. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, sor kerül.
Az automatizált döntéshozatal során alkalmazott logika leírása: A vásárolt áru jellege és mennyisége alapján személyre szabott vásárlási emlékeztető küldése, mely figyelmeztet a termék elfogyására. Az automatizált döntéshozatal útján megvalósuló adatkezelés az alábbi jelentőséggel, és az Érintettre nézve az alábbi várható következményekkel bír: egyszerűsíti a szerződéskötést.

4. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

 

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja
Express One Hungary Kft.
(székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.; Cégjegyzékszám: 01-09-980899; Adószám: 13947109-2-43)
A távollévők közötti szerződés teljesítéséhez (kiszállítás) szükséges adatok.
Sprinter Futárszolgálat Kft.
(székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; Cégjegyzékszám: 01-09-660447; Adószám: 12263840-2-43)
A távollévők közötti szerződés teljesítéséhez (kiszállítás) szükséges adatok.
KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu)
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41)
A vásárlások számlázásához szükséges adatok.
CIB Bank Zrt.
(székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14. cégjegyzékszám: 01-10-041004, adószám: 10136915-4-44)
Online bankkártyás fizetés lebonyolítása
Nel-Ki Kft.
(székhely: 1039 Budapest, Szindbád utca 2. 8. em. 78., cégjegyzékszám: 01-09-910682, adószám: 14587038-2-41)
Könyvelési feladatok ellátása.
Dsys Kft.
(székhely: 1025 Budapest, Csalán út 43/B., cégjegyzékszám: 01-09-874235, adószám: 13806693-3-41)
Tárhelyszolgáltató
Rottenbacher Tamás
(székhely: 1039 Budapest, Zemplén Gy. u. 2., Nyilvántartási szám: 51044857, adószám: 67982839-1-41)
Tárhelyszolgáltató
Rottenbacher Tamás
(székhely: 1039 Budapest, Zemplén Gy. u. 2., Nyilvántartási szám: 51044857, adószám: 67982839-1-41)
Programozó
Facebook, Inc. (USA) Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése
GOOGLE LLC (USA – Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043) Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése
SalesAutopilot Kft.
(székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5., cégjegyzékszám: 01-09-286773, adószám: 25743500-2-41)
Hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

 

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai, és a Facebook, Inc.,szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai:

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével automatikusan megszűnik).

Számlázási információk a Számviteli tv. 169. §. (2) alapján a teljesítést követő 8 évig kerülnek tárolásra.

6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:

 1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben személyes adatot bocsátottál rendelkezésre a www.kutyaegeszseg.hu honlapon keresztül, és ezen személyes adatok nyilvántartásainkból való törlését kívánod, kérjük, a következő címre írj levelet: [email protected]

Jogorvoslat

Személyes adataiddal kapcsolatban Téged az alábbi jogok illetnek meg:

 • tájékoztatást kérhetsz személyes adatai kezeléséről,
 • kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését,
 • követelheted az adataidnak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Neked okozott kár megtérítését, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a kár a Te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származott.

Amennyiben úgy véled, hogy a K9-Immun Kft. megsértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, illetve az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény 22. §-a alapján bírósághoz fordulhatsz.

 

Amennyiben bármilyen kérdésed van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, kérdésedet a [email protected] e-mail címre küldheted el.

Jelen nyilatkozat 2018. május 24 napjától érvényes.

A K9-Immun Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-94007/2016.

Hírlevél

Szeretne értesülni a legújabb hasznos cikkeinkről, új termékeinkről?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időnként egy-egy emailben összefoglalva elküldhessük az újdonságokat!

Honlapunk süti (cookie) fájlokat használ a honlap egyes funkcióihoz, biztonsághoz és a felhasználói élmény biztosításához, melyeket a gépén tárol és sajnos szükségesek az oldal használatához. Az oldal használatával Ön hozzájárul ezen cookie-k kezeléséhez.
Tájékoztató