• K9 Kutyaegészség - Immunerősítő, porcerősítő termékek kutyáknak.

Általános Szerződési Feltételek

A www.kutyaegeszseg.hu webhelyen elérhető webáruház immunerősítő, táplálék-kiegészítő termékeket forgalmaz kutyák számára. Termékeink a NeBIH (korábban: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) által egyéb gyógyhatású készítményként nyilvántartásba vett termékek, melyek nem minősülnek gyógyhatású állatgyógyászati készítménynek (állatgyógyszernek) de kedvező biológiai hatásuk révén az állatok betegségeinek kiegészítő kezelésére alkalmazhatóak.

A webáruház üzemeltetője a K9-Immun Kft.

A webáruházban árusított termékek lényeges tulajdonságairól a webáruházban kaphat részletes felvilágosítást. Bármi további kérdéssel kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőség valamelyikén:

K9-Immun Kft.
2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 3.
Adószám:  23524620-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-150326
Bankszámlaszám: 10701324-66814340-51100005 (CIB Bank)
E-mail cím:  info ( kukac) k9kft.hu

Az elküldött Megrendelőlap K9-Immun Kft. által történő visszaigazolásával  adásvételi szerződés jön létre Ön, mint vevő és a K9-Immun Kft., mint eladó között. A megrendelés leadásával Ön kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelés során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállalunk.

A megrendelés visszaigazolásával vállaljuk, hogy az Ön által kiválasztott módon eljuttatjuk az Ön részére a megrendelt terméket, a Szállítási feltételekben foglaltak szerint.

A termék ára, fizetési módok

A webáruházban feltüntetett árak minden esetben egy darab termékre vonatkoznak, tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a magyarországi házhoz szállítás költségeit. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a K9-Immun Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A K9-Immun Kft. nem vállalja a termékeknek külföldi címre történő kiszállítását.

Előreutalás

Megrendeléskor visszaigazoló e-mailt küldünk a megrendelt termék(ek)ről, a vételárról valamint a kiválasztott szállítási mód költségéről. Kérjük, amennyiben nem magyarországi bankszámláról rendezi az előreutalást, a SEPA, vagy egyéb banki költségeket vegye figyelembe. Amennyiben a K9-Immun Kft.-nek a külföldi utalásból költsége keletkezik, azt a vásárlóra terhelheti. A visszaigazoló emailben megtalálja a átutaláshoz szükséges adatokat. A rendelés összegét köteles 3 napon belül kiegyenlíteni a visszaigazoló e-mailben szereplő CIB Banknál vezetett bankszámlánkra a rendelési kód feltüntetésével. A termékek kiszállítása a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges.

Fizetés átvételkor

Megrendelését az áru átvételekor egyenlítheti ki. Pick Pack Pontban történő átvétel esetén kifizetheti megrendelését (a termék vételárát és az utánvétes szállítási költséget) készpénzben vagy – ha erre a kiválasztott Pick Pack Pontban lehetőség van – bankkártyával is. Futárszolgálat választása esetén, a megadott címen kizárólag készpénzben tudja kifizetni megrendelését (a termék vételárát és az utánvétes szállítási költséget).

Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha csomagját tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Bankkártyás fizetés

Kérjük, olvassa el ezzel kapcsolatban a CIB tájékoztatóját, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéseket, válaszokat.

Rendelés menete, szállítás

Kosárba teszi a kívánt terméket. A kosár tartalmát, a termékek mennyiségét szabadon változtathatja.

A megrendelés véglegesítése során, kérjük, adja meg a szállítási, számlázási adatait valamint elérhetőségeit. Itt van alkalma a fizetési- és a szállítási mód kiválasztására is.

A rendelési folyamat közben Ön valós időben látja megadott adatait, a választott fizetési és szállítási módot, a választott termék(ek)et, illetve az ezek alapján fizetendő összeget. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárul a megrendelés folyamata. A megrendelés leadásáról e-mailben tájékoztatjuk; az email csak a megrendelés leadását rögzíti, adásvételi szerződést nem hoz létre.

A megrendelés ajánlatnak minősül. A K9-Immun Kft. a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld a megrendelésben foglalt ajánlat elfogadásáról és a megrendelt áru kiszállításáról. A szerződés minden esetben a K9 Immun Kft. elfogadását tartalmazó visszaigazolással jön létre. Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott a K9-Immun Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést ne fogadja el.

A megrendelés visszaigazolását követően a terméket összekészítjük, és – előre utalással történt fizetés esetén a vételár bankszámlánkon történő jóváírásának feltételével – kiszállítjuk a megadott szállítási módon az Ön által megadott címre. A futárszolgálatnak történő átadásról és a kiszállítás várható határidejéről külön e-mailben tájékoztatjuk.

Elállás joga

Önnek joga van a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül a vásárlási szándékától indoklás nélkül elállni. Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 3. [email protected]. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A K9-Immun Kft. köteles a kifizetett vételárat visszatéríteni, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül.

A visszatérítés a szállítási költségre, valamint a termék visszajuttatásának költségére nem vonatkozik, az teljes egészében Önt terheli. Az elállási jog csak a BONTATLAN, eredeti csomagolásban, az eredeti számlával együtt visszajuttatott termékekre vonatkozik. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy igazolja azt, hogy visszaküldte.

Át nem vett csomagok esetén követett eljárásrend

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt és szállításra átadott Árut és a jogszabályokban biztosított indoklás nélküli 14 napon belüli elállási szándékát sem jelzi az Eladó felé, megszegi az Eladóval kötött szerződését, amely alapján kötelezettsége az Áru átvétele és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása. Ebben az esetben Eladó megkísérli az Áru ismételt kiszállítását, amennyiben ezt Vásárlóval egyeztetni tudja, de az ismételt kiszállítást szállítási díj fizetéséhez kötheti. Amennyiben az ismételt kiszállítás sikertelen, vagy azt nem lehet a Vásárlóval egyeztetni, mert a Vásárló megtagadja az együttműködést, Eladó jogosult a Vásárlóval kötött szerződést a szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesíteni Vásárló felé. Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt email, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondó levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

Adatkezelés

A megrendelés elküldésével Ön hozzájárul, hogy az ott megadott személyes adatait az Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük. Kérjük, alaposan tanulmányozza át Adatvédelmi Nyilatkozatunkat és amennyiben bármilyen kérdése lenne, forduljon hozzánk az alábbi címen: K9-Immun Kft., 2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 3., e-mail cím: [email protected].

Felelősség

A termékkel vagy a K9-Immun Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait – ideértve a termék értékesítését követően felmerült kifogásokat – az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

K9-Immun Kft. ügyfélszolgálata

2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 3.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +3670/629 4936

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a K9-Immun Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: [email protected]
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076

A K9-Immun Kft. nem fogadott el magára nézve kötelezőnek magatartási kódexet.

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az esetlegesen felmerülő jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

Kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási kötelezettség

A K9-Immun Kft hibás teljesítése esetén a K9-Immun Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a K9-Immun Kft számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a K9-Immun Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a K9-Immun Kft adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a K9-Immun Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A megrendelésre és a szerződésre kizárólag a magyar jog vonatkozik, és minden az általunk forgalmazott termékekkel, a megrendelés vagy a létrejött szerződés értelmezésével vagy teljesítésével kapcsolatos jogvita kizárólag az illetékes és hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok joghatóságába tartozik.

Egyebek

Weboldalunk használatának feltételeit a Felhasználási Feltételeink tartalmazzák. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza át a Felhasználási Feltételeket és amennyiben bármilyen kérdése lenne, forduljon hozzánk az alábbi címen: K9-Immun Kft., 2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 3. e-mail cím:  [email protected].

Bármikor jogosultak vagyunk a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

A honlap és a honlapon található információ a K9-Immun Kft. jogvédett terméke. A honlap vagy az azon található információk részben vagy egészben történő felhasználása megengedett 50 000 Ft + áfa / nap bérleti díj ellenében. A honlap vagy az azon található információk felhasználásával a fenti feltétel és a fizetési kötelezettség elfogadottnak tekintett.
Amennyiben szöveget, vagy szövegrészletet szeretne honlapunkról felhasználni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] e-mail címen.

 

Honlapunk süti (cookie) fájlokat használ a honlap egyes funkcióihoz, biztonsághoz és a felhasználói élmény biztosításához, melyeket a gépén tárol és sajnos szükségesek az oldal használatához. Az oldal használatával Ön hozzájárul ezen cookie-k kezeléséhez.
Tájékoztató